Stomatološka ordinacija sa zubotehničkom laboratorijom

Cjenovnik usluga

Konzervativna stomatologija

prvi pregled 20.00 €
kontrolni pregled 10.00 €
specijalistički pregled 30.00 €
planiranje stomatološke terapije  50.00 €
cijena propuštenog termina od 30 min 30.00 €
izdavanje izvještaja za osiguravajuće kuće  20.00 €
uklanjanje mekih i tvrdih naslaga sa instukcijama 30.00 €
zalivanje fisura 20.00 €
intraoralni RTG u toku rada 10.00 €
aplikacija lijeka i privremeni ispun 20.00 €
direktno ili indirektno prekrivanje pulpe 25.00 €
fostat cementna plomba 20.00 €
amalgamska plomba  30.00 €
estetska plomba jednopovršinska Ivoclar evoceram 30.00 €
estetska plomba dvopovršinska Ivoclar evoceram 40.00 €
estetska plomba tropovršinska Ivoclar evoceram 50.00 €
estetska plomba jednopovršinska Ivoclar empress direct 40.00 €
estetska plomba dvopovršinska Ivoclar empress direct 50.00 €
estetska plomba tropovršinska Ivoclar empress direct 60.00 €
faseta bukalna empress direct Ivoclar 70.00 €
bezmetalna plomba onlay , inley press keramika 200.00 €
retencija plombe logan kočiće ili parapulparnim kočićem 20.00 €
retncija plombe cirkon ili FRC kočićem 30.00 €
liječenje pulpita jednokorijenog zuba NiTi iglama 40.00 €
liječenje pulpita dvokorijenog zuba NiTi iglama 50.00 €
liječenje pulpita trokorijenog zuba NiTi iglama 60.00 €
liječenje pulpita jednokorijenog zuba mašinska obrada 40.00 €
liječenje pulpita dvokorijenog zuba mašinksa obrada 60.00 €
liječenje pulpita trokorijenog zuba mašinksa obrada 80.00 €
liječenje gangrene jednokorijenog zuba mašinska obrada 45.00 €
liječenje gangrene dvokorijenog zuba mašinska obrada 65.00 €
liječenje gangrene trokorijenog zuba mašinska obrada 85.00 €
uklanjanje punjenja po kanalu - revizija liječenja 40.00 €
postavljanje koferdama 20.00 €
ortopan snimak  20.00 €
cross section snimak  50.00 €
3D snimak 100.00 €
izbljeljivanje zuba po vilici 200.00 €
folije , ritejneri , folije za izbjeljivanje zuba 80.00 €
stavljanje zubnog nakita i cirkona 40.00 €

Stomatološka protetika

totalna ili parcijalna preteza Ivoclar 250.00 €
totalna ili parcijalna preteza sa Bleach zubima 350.00 €
parcijalna skeletirana proteza Wizil 450.00 €
retencioni sistem u skeletiranoj protezi po kom bredent 70.00 €
retencioni sistem u skeletiranoj protezi po kom CeKa 100.00 €
dodler prečka 100.00 €
indirektno podlaganje proteze 150.00 €
direktno podlaganje proteze 100.00 €
reparatura proteze 25.00 €
ugradnja zuba u protezi po kom 30.00 €
ugradnja kukice u repariranoj protezi 30.00 €
privremeni most 4 člana PMMA 50.00 €
privremena navlaka po kom PMMA 30.00 €
skidanje krunice po članu 15.00 €
recementiranje krunice ili mosta  25.00 €
livana nadogranja  30.00 €
FRC kočići i cirkon kočići i helionadogradnja 50.00 €
metalokeramička krunica na leguri od CoCR 150.00 €
metalokeramička krunica na leguri od zlata 450.00 €
bezmetalna keramička krunica ili faseta press keramika litijum disilikat  300.00 €
bezmetalna keramička krunica zirconia + veener keramika 300.00 €
bezmetalna keramička krunica zirkonia multilayer monolit  200.00 €
bezmetalna keramička krunica zirkonia multilayer monolit  150.00 €
maryland most sa 2 nastavka 500.00 €
frezovana krunica , teleskop krunica 250.00 €
metalokeramička krunica BLEACH boja 170.00 €
bezmetalne keramičke krunica BLEACH boje 350.00 €
krunica na implantu metalo keramika+abutment fabrički 250.00 €
krunica na implantu koji se šrafi CoCr legura  400.00 €
navlaka na implantu koja se šrafi legura zlato 500.00 €
mjesto na implantatu na Multi Unit + TI Base 350.00 €
hibridni abutment na Ti base+zirconia 200.00 €
dizajn budućeg rada sa pacijentom po vilici 150.00 €

Oralna hirurgija i paradontologija

vađenje zuba sa anestezijom 20.00 €
vađenje zuba sa anestezijom teže 30.00 €
komplikovano vađenje zuba  50.00 €
hirurško vađenje zuba 150.00 €
vađenje impaktiranog zuba 150.00 €
vađenje impaktiranog zuba - otežano 400.00 €
resekcija korijana zuba 150.00 €
cistektomija 150.00 €
cistektomija 2 - obimnija 400.00 €
hirurško zatvaranje sinusa 150.00 €
hirurško zatvaranje sinusa sa uklanjanjem stranog tijela 450.00 €
Caldwell Luc hirurški protokol sinusa 500.00 €
hirurško zatvaranje sinusa sa upotrebom slobodnog mukoznog autotransplatata 500.00 €
upotreba slobodnog mukoznog autotransplatata 400.00 €
podizanje poda sinusa u toku ugradnje implanata i augmentacija po strani 800.00 €
frenektomija 50.00 €
frenulektomija 70.00 €
nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu 100.00 €
produbljivanje forniksa po kvadrantu 100.00 €
incizija apscesa intraoralno 30.00 €
incizija apscesa ekstraoralno 100.00 €
zaustavljanje krvarenja tamponadom ili bio sredstvima 30.00 €
liječenje alveolita 30.00 €
ugradnja implantata Bredent Blue Sky 800.00 €
ugradnja implantata Zimmer  800.00 € 
ugradnja implantata Nobel Biocare 900.00 €
ugradnja implantata Straumann 900.00 €
priprema posteksatrakcione rane za impantaciju po zubu 400.00 €
augmentacija alveolarnog grebena biooss , biogide po segmentu 1000.00 €
režanj operacija , po zubu 70.00 €
kauzalna paradontološka terapija po vilici 150.00 €
gingivektomija po zubu 30.00 €
izrada paradontološkog splinta po vilici 100.00 €
postavljanje ortodontske bravice na impaktiran zub Denodacija 100.00 €
All on 4 koncept  po vilici , 4 implanta i proteza na multi unitima Bredent 5,600.00 €
All on 4 koncept po vilici , 4 implanata i proteza na multi unitima Nobel  5,600.00 €
RevitaliZe , 4 implantata zimmer , proteza na multiunitima  5,600.00 €
Prp Arch , 4 implantata Straumann , proteza na multiunitima 5,600.00 €
proteza retinirana sa 4 mini implantima , po vilici 2,500.00 €
upotreba APRF a  100.00 €
upotreba Geistlich Bioossa 0,5 g 150.00 €
upotreba Geistlich membrane 1 150.00 €
upotreba Geistlich membrane 2 250.00 €
Bredent Sky fast&fixed terapija,6 implantata,proteza na multi unitima  6850.00 €
Nobel Biocare 6 implantata , proteza na multi unitima 6850.00 €
metalo keramički rad na 4 implantata All on 4 , titan legura,12 zuba 3000.00 €
metalo keramički rad na 4 implantata All on 4 , COCR legura,12 zuba 1900.00 €
metalo keramički rad na 6 implantata na multiunitima 12 zuba  2100.00 €
Zirconia rad na 4 implantata - All on 4 - dvanaest zuba  2800.00 €
Zirconia rad na 6 implanta na multiunitima - dvanaest zuba 3000.00 €
4 implantata Bredent , lokatori , proteza na lokatorima 5600.00 €
4 implantata Nobel , lokatori , proteza na lokatorima 5600.00 €
prečka ili bar na implantatima  1000.00 €
izrada surgical guida , navođena implantologija po implantatu sa 1 otvorom 300.00 €
dodatni otvori na surgical guidu  50.00 €
planiranje hirurške terapije na 3D snimku 150.00 €

Ortodoncija

ortodontska kontrola mjesečna 20.00 €
ortodontska ploča sa šrafom i pokretnim elementima 250.00 €
monoblok 400.00 €
vestibularna ploča 250.00 €
bradna kapa 250.00 €
fiksni ortodontski aparat po vilici  750.00 €
fiksni ortodontski aparat po vilici estetske bravice 1000.00 €
skidanje fiksnog ortodontskog aparata po vilici 50.00 €
komplekovanija terapija fiksnim orto aparatom po vilici 1000.00 €
segmentni fiksini ortodontski aparat  450.00 €
kontrola fiksnog ortodontskog aparata  20.00 €
zamjena bravice kod fiksnog ortodontskog aparata  30.00 €
zamjena prstena kod fiksnog ortodontskog aparata  30.00 €
zamjena luka kod fisknog ortodontskog  aparata  30.00 €
analiza za Invisalign 100.00 €
atečmen za Invisalign 100.00 €
invisalign folija 100.00 €

 

QR Cjenovnik Usluga

Detaljnije
Kontakt
Buntić
Stomatološka ordinacija sa zubotehničkom laboratorijom
Maršala Tita 32, I sprat
85000 Bar, Crna Gora
Podijelite našu stranicu