Stomatološka ordinacija sa zubotehničkom laboratorijom
Galerija radova
Konzervativna stomatologija Protetika Estetika Implantologija Oralna hirurgija Paradontologija Ortodoncija

Terapijski Protokoli i Garancije

 

 

 

 

 

TERAPIJSKI PROTOKOLI I USLOVI stomatološke ordinacije Buntić 

1.       Ortopantomogramsko skeniranje cijele vilice radi prave dijagnoze , 3D snimak orofacijelane regije , aparatom My ray Hyperion X9.

2.       Funkcionalno-dijagnostički i/ili specijalistički ortodontski pregled zavisno od trenutnog stanja i stvarnih problema

3.       Analiza šećera u krvi, tromjesečni HbA1c, vrijeme koagulacije, test pljuvačke radi određivanja količine kalcijuma i fosfata, pH vrijednosti pljuvačke (kisjelo ili alkalno) i prisutnosti bakterija (Streptococcus mutans). Svrha je prepoznavanje potencijalnih patogena, uzročnika zubnog karijesa i razloga za moguću uvećanu pojavu zubnog plaka (kamenca).

4.       Sagledavanje stanja gornje i donje vilice tokom funkcionalno-dijagnostičkog pregleda, face-bow snimak, centrični odnos ili ugriz, izrada intraoralnih i ekstraoralnih fotografija

5.       Snimak ugriza, gornje i donje vilice i test mišića zglobova i žvakanja us potrebom aparata Trios firme 3 shape

6.       Analiza fotografija i modela od strane stručnog tima radi predlaganja odgovarajuće terapije , kao i planiranje budućih rekonstrukcija upotrebom softvera Digital Smile designe.

 

Sprovodimo implantološki koncept All-on-4 firme Nobel Biocare kao terminalni metod rješavanja bezubosti. To znači ugradnju četiri implantata u svaku čeljust, koji nose digitalno dizajnirani zubni niz (implantati i zubi u periodu od 24 sata). Uslov  je da osoba nije imala tumor ili sistemske bolesti uz terapiju ljekovima (bisfosfonati).

Sprovodimo i hirurški protokol firme Bredent sky fast and fixed , коji podrazumijeva ugradnju 4 do 6 implanta firme bredent zavisno od veličine koštanog fundamenta i imedijatno opterećenje (u prva 24 sata) provizornim - privremenim radovima ukoliko je primarna stabilnost implatata (minimum 35 KN torka na zatezanje ručno imlantata koji je ugrđen) na zadovljavajućem nivou.

Koristimo implantate firme,Nobel biocare , i koristimo njihovu gamu parallel conical conection. Ujedno koristiom i implantate firme Bredent i njihovu gamu blusky. Korostimo I imaplantate brendoba Zimmer Biomed kao i Straumman. Radimo prema standardu TITAN/GRADIA „GC“, koji jamči najbolji kvalitet, ali i estetsku savršenost, koju nije moguće postići drugim materijalima .

Upotrebom savremene digitalne tehnologije u dijagnostici i radiološkoj pripremi pacijenata , u mogunćnosti smo da ponudimo flapless tehnike ugrađivanja implantata , gdje se pozicioniranje implantata vrši na digitalnom radiološkom modelu vilice pacijenta , prema zahtjevima buduće protetske nadoknade. To je najnapredniji trenutni implantološki koncept i to je protetikom navođena implantologija , koja daje predvidivost budućih nadoknada na implantatim. Upotrebom softvera firme 3shape i 3D snimaka aparata Hyperion X9 moguće je isplanirati , ugranju i položaj budućih implantata , moguće jepredvidjeti , dizajnirati buduće privremene - provizorne navlake i ujedno predvidjeti dizajn definitivnog rada.

    

 

 

 

Ovaka pristup daje komociju pacijentima jer je težina hirurških intervencija u znatnoj mjeri umanjena upotrebom hirurških vođica za ugradnju implantata kojima se u potpunosti izbjegavaju potrebe za hiruškim rezovima u ustima. Za ovaj vid terapije pacijenti moraju imati adekvatan koštani fundament u vilicama.

 

Izdajemo certifikat na implantološke zahvate. Svaki pacijent dobija implant pasoš , sa adekvatnim kodovima implant sistema koji se koristi. Implant sistemi koji su u upotrebi podliježu life time warranty , što podrazumijeva da se proizvođaći datih implant sistema obavezuju da u periodu od narednih 30 godina na svojim lagerima imati komponente za dati ugrađeni sistem.

GARANCIJE

Ambulanta se obavezuje da će nakon ugradnje i nakon opterećenja implantata  svakog pacijenta obavijestiti o jačini veze osvarene sa koštanim - tkivom. Ukoliko sama hiruška faza nije sprovedena adekvatno od strane tarapeuta pacijent neće biti novčano opterećen. Ukoliko je implantat osteintegrisan i opterećen od strane tarapeuta ambulante Buntić , garancije na nivou implantata i koštane strukture i zdravlja koštanog tkiva prihvatamo u periodu od 5 god pod uslovom adekvatne dnevne higijene , primjene aparata waterpick , redovnih godišnjih kontrola , redukovanog korištenja nikotina , alkohola , opijata. Laboratorijski nalazi ugljenih hidata u krvi tokom tog perioda moraju biti na optimumu. Na protetske komponente (navlake, mostove , krunicie , proteze) dajemo garanciju u prvih 48 mjeseci  pod uslovom da je pacijent redovan na godišnjim kontrolama koje podrazumijevaju i radiološke kontrole. Pacijenti moraju biti izostavljeni od loših navika (grickanje noktiju , kašikica , kokica ,bombonica , olovki , viljuški , badema , oraha , sjemenki..) kao i trama u predjelu vilica i lica uslovljenih akcidentom i ili nehatom.

 

Koristimo lokalnu anesteziju ili sedaciju (stanje smanjene svjesnosti, koje se postiže davanjem određenih ljekova pod kontrolom anesteziologa, a koji djeluju na centralni nervni sistem i primjenjuju se pri opsežnijim stomatološkim zahvatima u kojima pacijent treba da bude miran ili kod pacijenata koji pokazuju izraziti strah od stomatoloških zahvata).

Koristimo PRF metodu u svrhu obnove količine kosti i mekih tkiva i radimo uvećanje koštanog i mekog tkviva kod pacijenata čije je vilični aparat deficitaran sa istim. Tehnike vođene reganeracije kosti i mekog tkiva - guided bone regeneration i guided tissue regeneratio su takođe u ponudi.

Sve navedene procedure sprovomi u našoj ambulanti. Planiranje , dijagnostičke zahvate i dužinu i zahtjevnost datih hirurških zahvata je jedino moguće planirati nakon obavljenog kliničkog , laboratorijskog i radiološkog pregleda u ambulanti Buntić. Informacije o dužini trajanja terapije i cijeni datih zahvata jedino je moguće dati nakon sprovedenih pretraga navedenih gore od strane stručnog osoblja ambulante Buntić. Online je jedino moguće dobiti rezervacije termina za konsultativne i terapijeske termine.

 

 

 

 

Osoblje naše ambulente Vam stoji na usluzi a naši kontrokti su:

tel , viber , whats up broj +38267805904 , +38267638778

tel , faks +38230311648

Naši mail-ovi su: 

bunticb@gmail.com.

 ordinacija.butnic@gmail.com

Unaprijed zahvalan

Berin dr Buntić sa kolegijumom

U Baru , Crna Gora

 

O nama

Stomatološka ordinacija Buntić osnovana je 2003 godine sa idejom vodiljom da se na jednom mjestu obezbijedi najkvalitetniji pristup u stručnom i tehnološkom smislu u očuvanju oralnog zdravlja. Sa radom smo počeli kao porodična manufaktura, a danas smo tim sačinjen od četri stomatologa, tri zubna tehničara, četri stomatološke seste i većim brojem gostujućih ljekara specijalista. 
Detaljnije

Naš tim

Naš tim je sačinjen od tri ljekara stomatologa, tri zubna tehničara, tri stomatološke seste i većim brojem gostujućih ljekara specijalista. 
Detaljnije

Galerija radova

Kroz galeriju radova možete imati uvid u realne situacije tokom vođenja terapija.
Detaljnije

Dentalni turizam

U Crnu Goru po ljepši osmjeh. Dentalni turizam u Crnoj Gori beleži trend rasta. Spojite lijepo sa krisnim dok obilazite naše krajeve i odmarate u međuvremenu možete po pristupačnim cijenama srediti Vaše zube u našoj zubnoj ordinaciji.
Detaljnije
Kontaktirajte nas
Vaše ime*:
Vaš telefon*:
E-mail*:
Poruka:
Kontakt
Buntić
Stomatološka ordinacija sa zubotehničkom laboratorijom
Maršala Tita 32, I sprat
85000 Bar, Crna Gora
Podijelite našu stranicu