Stomatološka ordinacija sa zubotehničkom laboratorijom

Digitalna radiologija

Dentalna Radiografija se smatra za jednom od glavnim dijagnostičkih metoda , zapravo ona omogućava potpuni uvid u pacijentovu dentalnu anatomiju i predstavljan bazu na kojoj se postavljaju sva buduća ispitivanja za sve veći broj dijagnostičkih potreba. Ona je jedna od osnovnih tačaka u dijagnostičkim protokolima za dobijanje početnog dijagnostičkog plana. Radiografija nam omogućava da otkrijemo sva ona oboljenja stomatognatog sistema koji nisu vidljiva tokom inspekcije.

To je brzo , ne invazivna metoda , i u našoj ambulanti koristimo uređaje koji su bazirani na principima digitalne radiografije..

Digitalni radiografski sistem omogućava niz prednosti za pacijente:

-        Doza emitovane i absorbone radijacije i mnogo niža nego u tradicionalnim sistemima.Radiografije je moguće upoređivati zahvaljujući računarima koji omogućavaju nam da ih uvećavamo , rotiramo , proučavomo ih u sve tri dimenizije , obojavomo zavisno od gustine tkiva , kao i da mjerimo dimenzije;

-        Intraoperativna kontrola može biti ostvarena sa rezultativama u realnom vremenu;

Naši uređaji za radiografiju nam omoguvaju:

-        Ortopantomografiju OPT , panoramski snimak , Pregledan snimak donjeg i gornjeg zubnog niza i bazičan je radiološki nalaz za zubne kontrole. Ljekarima omogućava da imaju uvid u stanje zuba , stanje periodontalnih tkiva , devitalizovanih zuba , ispuna i implantoloških intervencija.

-        Intraoralni , retroalveolarni radiogrami. Intraoralne pločice omogućavaju stomatologu da ima veliku jasnoću prilikom snimanja svakoga zuba. Prilikom liječenja kanala korijena olakšava se uvid u oblik i broj kanala korijena a moguće je doznati i dužinu kanala korijena. Ovaj tip radiografija nam daje osnove za davanje tačne dijagnoze , omogućavajući nam precizno ispitivanje zuba njegovih i okolnih struktrura.

-        3D digitalna radiografija , cone bean , danas je postala skoro osnovna dijagnostička metoda u većem broju polja stomatologije: orolnoj hirurgiji kod vađenja zuba , kod implantologije , u endondontskom  tretamanu zuba. 3S cone bean snimci vijerno reprodukuju pacijentovu anatomiju i omogućavaju nam uvid u anatomiju pacijentovog žvačnog sistema iz praktično svakog mogućeg ugla. Cone Bean 3D snimci su se pokazali superiornijim u odnosu na tradicionalne CT snimke (kompjeterizovana tomografija) zbog bolje oštrine snimaka , zato što omogućavaju bolji contrast između struktura različite gustine (gingival - kost) , zahvaljujući manjim dozama zračenja , jer zračenje je uglavnom kraće , a pacient je u mnogo ugodnijoj poziciji.

Naši radiografski sistemi su zadnje generacije , i produkovani su da pomognu stomatolozima u njihovom poslu al ili ujedno da zaštite pacijente. Iz tih razloga doze emitovanog zračenja su minimalne ali dovoljenje za dobijanje jasnih radiograma. Pacijentima se veoma pomaže a uz pomoć ovih snimaka koji su praktično uživo lakše svate dijagnozu i lakše svate stanje njihovog oralnog zdravlja.

 

Kontakt
Buntić
Stomatološka ordinacija sa zubotehničkom laboratorijom
Maršala Tita 32, I sprat
85000 Bar, Crna Gora
Podijelite našu stranicu