Stomatološka ordinacija sa zubotehničkom laboratorijom

Naš tim

Sa radom smo počeli 15. jula 2003 godine kao porodična manufaktura, a danas smo tim sačinjen od tri ljekara stomatologa, tri zubna tehničara, tri stomatološke sestre. Sa nama sarađuje veći broj ljekara specijalista koji su tu da nam pruže stručnu pomoć iz oblasti oralne hirurgije, paradontologije i ortodonticije. Duguročno gledamo da prerastemo u polinikliniku i da ljekari specijalisti budu stalno pristutni u pružanju stomatoloških usluga.

Safija Kika Buntić

Osnivač firme, zubni tehničar

Osnivač i idejni tvorac, podrška i ideja vodilja u razvoju ambulante. Nakon završene srednje zubotehničke škole u Sarajevu , predale se višedecenijskom napredovanju unutar stomatološke protetike u oblastima fiksne i mobilne protetike. Uža specijalnost su kombinovani radovi i wizil radovi sa atečmenima. Svoju karijeru zubnog tehničara je započela 1975 u rodnom Sarajevu , a od 1977. godine do 2003. godine karijeru zubnog tehničara je realizovala u Domu Zdravlja Bar. 

Berin dr. Buntić , specijlista oralne hirurgije

dr. stom Berin Buntić , specijalista oralne hirurgije
Osnovne studije stomagoloije završio na Beogradskom univerzitetu 2004 godine, a 2005 dobija licencu za privatnu praksu sa kojojm počinje sa radom u ambulanti kojoj je i osnivač. Kroz višegodišnju karijeru prolazi kroz praktično i teorijsko usavršavanje na polju stomatološke protetike i oralne hirurgije. Specijalističko studije iz Oralne hirurgije zavrašava 2019. godine. Učesnik je svih vodećih seminara koji se tiču ovih oblasti.

Borg Buntić

Direktor Ordinacije, zubni tehničar

Osnivač stomatološke ordiniacije Buntić, pokretač ideje digitalnog protokola protetskih sanacija i osoba zadužena za realizovanje protetskih sanacija naših pacijenata. Ekspert u izradi stomatoloških nadoknada na zirconijum osnovi kao i na litidijum disilikatu ili press keramici. Svoj rad je unaprijedio aktivnom upotrebom CAD CAM tehnologije, dizajnirajući radove skenirane i obrađene u 3-shape skeneru i softveru. Opinion leader kompanije Ivoclar Vivadent za područje balkana.

U protetskoj sanaciji naših pacijenata jedna od najznačajnijih karika. Primjenom 3 Shape restaurative programa kao i smile design-a , omogućio je da rad bude ugodan , sa predvidim rezultatima , koje je moguće prezentovati našim pacijentima. Uz timski rad i privremenu savremene digitalne tehhologije , koje praćena i u našoj zubnotehničkoj laboratoriji , naši pacijenti su u mogućnosti da dobiju uvid u moguće izglede definitivnih radova i prije početka same sanacije , a u samom radnom procesu kroz seriju privremenih radova da imaju uvid u postignute rezultate

Jakup dr. Katana

Rođen 2. oktobra 1987. godine u Baru. Osnovne stomatološke studije završio 2015 godine na Prištinoskom univerzitetu. Pripada grupi mlađih stomatologa koji su na početku svoje karijere dali ogromnu energiju da bi ovladali konvecionalnim stomatološkim pristupima ali i konstantno težili prema napredovanju i osavremenjivanju kako svojih vještina tako i tehnika rada u konzervativnom i protetskom zbrinjavanju pacijeta. Nakon završenog pripravničkog staža zapošljava se u ordinaciji Buntić gdje se stručno usavršava na polju protetskog zbrinjavanja uvođenjem novih metodologija u ličnom radu.

Rad na izradi bezmetalnih navlaka , kao i faseta u estetskoj zoni usavršen je prisutsvom na većem broju internacionalnih edukacija. Posebno interesovanje za estetskim zbrinjavanjem osoba sa visokim kriterijumima je dovelo do opredjeljivanja za upis specijalističkih studija iz oblasti paradentologije , na čijem je početku.

U daljem nastavku karijere očekuje se konstantna edukaciju na polju savremenih stomatoprotetsih tehnika kao i ovladavnjem tehnika vođene regeneracije mekih i koštanih tkiva , zarad postizanja optmalhin rezultata na polju implantologije u estetskoj zoni.

Kalezić dr Esad

Kalezić dr Esad rođen je u Baru 24. aprila 1990. godine. Osnovne stomatološke studije završio na Medinskom fakultetu , Univerziteta Crne Gore jula 2018. godine. Nakon pripravničkog staža obavljenog u ordinaciji Buntić , postaje dio stručnog tima. Svojim predanim radom ostvario je veliki uspjeh na polju konzervativne stomatogije i stomatoproteskih rehabilitacija. 

Lero dr Jelena

Lero dr Jelena , rođena u Baru 13. marta 1994. Osnovne stomatološke studije završila u Beogradu septembra 2019. godine. Pripravnički staž je obavila u stomatološkoj ordinaciji Buntić , gdje stekla potrebnu rutinu u restaurativnom i protetskoj stomatolgiji. Od septembra 2020 je punopravan član ljekarskog tima.

Stanislava Tina Buntić

Zubni tehničar

srednju zubnotehničku školu zavrašila u Podgorici, 2003 godine, i od tada prisutna u svakodnevnoj praksi. Rad na polje fiksne i mobilne protetike.

Buntić Vera

Šemović Alinda

stomatološka sestra

Raković Gordana

Bibuljica Naida

Jovanović Marija

Radoičić Aleksandra

Naš Podmladak

Kontakt
Buntić
Stomatološka ordinacija sa zubotehničkom laboratorijom
Maršala Tita 32, I sprat
85000 Bar, Crna Gora
Podijelite našu stranicu